National Working Committee

 • Mr. Ravi Rebbapragada, (Andhra Pradesh)
 • Mr. Bamang Tago, (Arunachal Pradesh)
 • Ms. Bondita Acharya, (Assam)
 • Mr. Santosh Kr Upadhayay, (Bihar)
 • Ms. Priya Pillai, (Delhi)
 • Mr. Anil Chaudhary, (Delhi)
 • Mr. Rohit Prajapati, (Gujarat)
 • Mr. Krishnakant, (Gujarat)
 • Mr. Himanshu Kumar, (Himachal Pradesh)
 • Ms. Dayamani Barla, (Jharkhand)
 • Ms. Akhila Vidyasandra, (Karnataka)
 • Dr. Sunilam, (Madhya Pradesh)
 • Ms. Teesta Seetalvad, (Maharashtra)
 • Ms. Lara Jesani, (Maharashtra)
 • Mr. Bablo Loitongbam, (Manipur)
 • Ms. Mary Beth, (Manipur)
 • Ms. Agnes Kharshiing, (Meghalaya)
 • Mr. T. Limanochet Jamir, (Nagaland)
 • Mr. Narendra Mohanty, (Odisha)
 • Mr. Sugumaran, (Puducherry)
 • Mr. Surinder M. Bhanot, (Punjab)
 • Mr. Kailesh Meena, (Rajasthan)
 • Mr. Ramesh Gopalskrishnan, (Tamilnadu)
 • Mr. Henri Tiphagne, (Tamilnadu)
 • Dr. S.P. Udayakumar, (Tamilnadu)
 • Ms. Hema Lalitha, (Telangana)
 • Mr. Anthony Debbarma, (Tripura)
 • Mr. S. R. Darapuri, (Uttar Pradesh)
 • Mr. Ravindra Singh, (Uttar Pradesh)
 • Mr. P C Tewari, (Uttarakhand)
 • Ms. Shaktiman Ghosh, (West Bengal)
 • Mr. Kirity Roy, (West Bengal)